ikona za textAdvantik novosti

Verzija 3.1.487, izdana 29. 6. 2017

 1. Popravek pri izpisu vrednostnih bonov

Verzija 3.1.467, izdana 16. 6. 2017

 1. Omogočeno davčno potrjevanje z varnostnim protokolom TLS 1.2, v skladu z zakonsko spremembo, ki začne veljati od 1. 7. 2018 naprej

Verzija 3.1.268, izdana 5. 6. 2017

 1. Manjša izboljšava, nepomembna za gostince

Verzija 3.1.267, izdana 5. 6. 2017

 1. Možnost popravka kupca na originalnem računu tudi v manager meniju. Prej je bilo možno samo popraviti račun iz navadnega v originalnega. V ozadju se samodejno izvede ponovno davčno potrjevanje, kot je potrebno v skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov.
 2. Popravek napake pri vnosu prenosa med skladišči, če uporabnik ni izbral enega od skladišč

Verzija 3.1.266, izdana 2. 6. 2017

 1. Možnost hitrejšega vnosa časovnega obdobja. “d” pomeni danes, “l” letos

Verzija 3.1.265, izdana 2. 6. 2017

 1. Možnost zagona TeamViewerja iz samega programa

Verzije 3.1.1 – 3.1.268, izdane 11. 12. 2015 – 1. 6. 2017

 1. Izboljšave in novosti

Verzija 3.1.0, izdana 10. 12. 2015

 1. Izboljšana podpora davčnemu potrjevanju računov.

Verzija 3.0.200, izdana 2. 12. 2015

 1. Podpora davčnemu potrjevanju računov.

Verzija 3.0.89, izdana 10. 06. 2015

 1. Možnost hitrejšega vnosa artiklov iz knjižnice

Verzija 2.4.227, izdana 02. 03. 2015

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.4.226, izdana 01. 03. 2015

 1. Narejen popravek pri Mesta strežbe->Mesta priprave naročil, ker se ni prikazalo nobeno naročilo, dokler se ni zamenjalo org. enote v selectorju.
 2. Če v Zaloga/Odpisi klikneš Dodaj, so na formi sedaj nepotrebna polja skrita.
 3. Narejen popravek pri preklicu iskanja.
 4. Narejen popravek pri prekgledu zalog. Včasih se je zgodila nepričakovana napaka.
 5. Narejen popravke, če dvoklikneš Iskanje pri vseh artiklih.

Verzija 2.4.225, izdana 27. 02. 2015

 1. Narejen popravek pri daljinskem naročanju. Včasih se je zgodilo, da se je celo naročilo storniralo, če si naročilo odprl in shranil brez sprememb.
 2. Pri vnosu dobavnic je omogočena kombinacija tipk Shift + Tab za funkcijo “Prikaži/skrij”.
 3. Narejen popravek pri prikazu razlik pri postavkah dokumentov.
 4. Narejen popravek, če dvoklikneš Iskanje pri vseh artiklih.
 5. Narejen popravek pri vnosu vrstice nabavnega naročila.
 6. Narejen popravek pri vnosu kosovnice.

Verziji 2.4.223, 2.4.224, izdani 25. 02. 2015

 1. Dodan tip eRačuna “Delavska hranilnica”.
 2. Če je v POSu prikazana vrstica za kategorije in katalog ni sploščen, se v seznamu artiklov prikažejo tudi podkategorije izbrane kategorije.
 3. Če artiklu spremeniš način vodenja zaloge iz “na artiklu samem” v “na drugem artiklu”, se stari zapisi iz zaloge izbrišejo.
 4. Happy hour cenikom je sedaj možno nastaviti veljavnost tudi čez polnoč.
 5. Pri dodajanju cenika je javljalo, da so se spremenili podatki v formi, čeprav se niso.
 6. Narejeni manjši popravki pri izvozu Vod standard.

Verzija 2.4.222, izdana 19. 02. 2015

 1. Nastavitev “Prikaži gumb Število gostov” preimenovana v “Vnos števila gostov ob dodajanju naročila”.

Verziji 2.4.220, 2.4.221, izdani 18. 02. 2015

 1. Samodejno krajšanje imen, saj ICL ovojnica dovoljuje zgolj 100 mest.
 2. Usklajena VrstaPodatkaArtikla v eSlogu z verzijo 1.6.

Verziji 2.4.218, 2.4.219, izdani 17. 02. 2015

 1. Narejen popravek pri eRačunu.

Verziji 2.4.216, 2.4.217, izdani 16. 02. 2015

 1. Narejen manjši popravek pri izvozu MFERAC.
 2. Narejen popravek pri izdajanju eRačuna.
 3. Narejen popravek pri delnem stornu računa, kateri je imel vnešeno vračilo prejetega in vrnjenega denarja.

Verzija 2.4.215, izdana 13. 02. 2015

 1. Za eRacun ponudnika Gorenjska banka se vklopi tudi zacasen doc_id.
 2. Narejen manjši popravek pri upoštevanju gesla za elektronsko podpisovanje eRačuna.
 3. Na podatkih plačnika se BIC ne spremeni na UJP BIC.

Verzija 2.4.214, izdana 12. 02. 2015

 1. Narejene dodelave za izvoz v računovodski program Orki.

Verzija 2.4.213, izdana 11. 02. 2015

 1. Sklic pri eRačunu se v ovojnico zapiše brez presledka med modelom in sklicem.
 2. Narejen manjši popravek pri uvozu bančnih izpiskov.
 3. Narejene posebnosti za M-Servis.

Verzija 2.4.212, izdana 10. 02. 2015

 1. Narejena dodelava izdaje eRačuna glede končnice ovojnice za različne ponudnike spletne poti.
 2. Dodan ponudnik spletne poti Gorenjska banka.

Verzija 2.4.211, izdana 10. 02. 2015

 1. Narejena dodelava za interno uporabo.

Verzija 2.4.210, izdana 09. 02. 2015

 1. Narejen manjši popravek pri izdaji eRačuna.
 2. Narejen popravek pri fiskalizaciji računa za hrvaško.

Verzija 2.4.209, izdana 09. 02. 2015

 1. Narejena izbira M-servis pri izdaji eRačuna.
 2. Če se eRačun kreira za M-servis, se BIC Banke Slovenije pri ovojnici avtomatsko vpiše UJPLSI2DICL.

Verziji 2.4.207, 2.4.208, izdani 06. 02. 2015

 1. Narejen popravek pri izvozu v Minimax.

Verzija 2.4.206, izdana 05. 02. 2015

 1. Narejen manjši popravek pri izdaji eRačuna.

Verzija 2.4.205, izdana 03. 02. 2015

 1. V ICL ovojnici je dodan naslov pri pošiljatelju in prejemniku.
 2. Narejena izbira razširjene ovojnice. Ni več vezana na SBERBANK.

Verzije 2.4.202, 2.4.203, 2.4.204, izdanae 02. 02. 2015

 1. Narejena optimizacija nekaterih funkcij.
 2. Narejen manjši popravek pri prenosu med skladišči. Vedno je izbralo prvega iz možnosti izbire, čeprav je bil shranjen katerikoli drug.
 3. Narejen manjši popravek pri shranjevanju cene na nabavnem naročilu. Sedaj vzeme ceno, ki je veljavna v trenutku shranjevanja naročila in ne, ko je bilo blago dobavljeno.

Verzija 2.4.201, izdana 29. 01. 2015

 1. Narejeno pravilno formatiranje za doc_id v ICL ovojnici.

Verzije 2.4.198, 2.4.199, 2.4.200, izdane 28. 01. 2015

 1. V ICL ovojnici narejeno pravilno formatiranje BIC/SWIFT-a.
 2. V ICL ovojnico je dodana velikost posameznega attachmenta.

Verzija 2.4.197, izdana 27. 01. 2015

 1. Narejena manjša dodelava eRačuna.

Verzija 2.4.196, izdana 27. 01. 2015

 1. Prilagojen izvoz eRačunov za gorenjsko banko.
 2. Pri izvozu eRačunov je nastavljivo ali se vpiše doc_id zaradi različnih zahtev bank.

Verzija 2.4.195, izdana 27. 01. 2015

 1. Narejen manjši popravek pri izvozu v računovodski program Orki.

Verzija 2.4.194, izdana 27. 01. 2015

 1. Narejena  razširjena ICL ovojnica po zahtevah SBERBANK.

Verzija 2.4.193, izdana 27. 01. 2015

 1. V ICL ovojnico je dodan doc_id.

Verzija 2.4.192, izdana 26. 01. 2015

 1. Narejen manjši popravek pri izvozu v računovodski program Orki.

Verzija 2.4.191, izdana 26. 01. 2015

 1. Narejena dodelava ovojnice ICL.
 2. V primeru SBERBANK je končnica ovojnice poimenovana .INV.

Verziji 2.4.189,  2.4.190, izdani 22. 01. 2015

 1. Iz sklica za plačilo so pri eSlogu odstranjeni presledki.
 2. V ICL ovojnici dodane tudi velikosti prilog.
 3. Končnica ovojnice je nastavljena na .ENV

Verziji 2.4.187, 2.4.188, izdani 21. 01. 2015

 1. Narejena dodelava izvoza v računovodski  program Orki.

Verzija 2.4.186, izdana 20. 01. 2015

 1. Narejeno podpisovanje eRačuna in ovojnice ICL.
 2. Narejeno kreiranje ovojnice tudi za eRačune iz Gastrodata.

Verzija 2.4.185, izdana 18. 01. 2015

 1. Narejen popravek nadgradnje iz 2.3 na 2.4.

Verziji 2.4.183, 2.4.184, izdani 15. 01. 2015

 1. Narejen manjši popravek pri izdaji eRačuna zaradi različnih zahtev različnih ponudnikov spletne poti.
 2. Narejen manjši popravek pri izvozu v računovodski program Orki.

Verzija 2.4.182, izdana 14. 01. 2015

 1. Narejena dodelava izvoza v računovodski  program Orki.
 2. Narejen manjši popravek pri prenosu pravic uporabnika pri nadgradnji programa iz 2.3 na 2.4.
 3. Narejen manjši popravek pri izdaji eRačuna.

Verziji 2.4.180, 2.4.181, izdani 12. 01. 2015

 1. Narejeni popravki pri izdaji eRačuna.

Verzija 2.4.179, izdana 08. 01. 2015

 1. Omogočena izdaja eRačunov iz Gastrodata prek Advantika.
 2. Narejen manjši popravek pri pregledu prenočitev.

Verziji 2.4.177, 2.4.178, izdani 30. 12. 2014

 1. Narejen manjši popravek pri orodju za prenos nove verzije.
 2. Narejen manjši popravek pri potrditvi masovne spremebe cen.
 3. Narejen manjši popravek pri loginu v manager meni.

Verzija 2.4.176, izdana 29. 12. 2014

 1. Pri izdajanju eRačuna se naredita dve datoteki (xml in pdf).
 2. Strankam z vzdrževalno pogodbo se izdaja eRačuna ob nadgradnji samodejno vključi.

Verziji 2.4.174, 2.4.175, izdani 25. 12. 2014

 1. Narejen manjši popravek pri uvozu partnerjev.
 2. Narejena prilagoditev za naslednje verzije na oknu za izbiro baze.

Verziji 2.4.172, 2.4.173, izdani 23. 12. 2014

 1. Pri uvozu partnerjev sedaj uvozi pošto in poštno številko ločeno.
 2. Popravljen tekst ob prekinitvi nadgradnje, ker je javilo, da je potrebno preveriti prostor na disku.
 3. V oknu, ki javi nepričakovano napako je sedaj tudi gumb “Naloži novo verzijo”.

Verzija 2.4.171, izdana 19. 12. 2014

 1. Narejena možnost odebelitve teksta na dnu pri A4 dokumentih.
 2. Odpravljena napaka pri brisanju TRR-ja.
 3. Odpravljena napaka pri pripravi artiklov.
 4. Popravljen tekst pri stornaciji računa. Tekst je bil napačen in sicer je pisalo, da bo račun storniran, naročilo pa bo možno urejati, kar seveda ni res.
 5. Če za tiskanje nalepk ni dodanih artikov je sedaj izvoz onemogočen.

Verzija 2.4.170, izdana 17. 12. 2014

 1. Pri rezervacijah je vedno odprlo naslednji teden namesto tekočega.

Verzije 2.4.166, 2.4.167, 2.4.168, 2.4.169, izdane 16. 12. 2014

 1. Narejen manjši popravek pri masovnem tiskanju predračunov.
 2. Narejen manjši popravek pri izpisu A4 računa.
 3. Narejen manjši popravek pri vnosu osebe.
 4. Narejen manjši popravek pri izdaji eRačuna.

Verzije 2.4.163, 2.4.164, 2.4.165, izdane 15. 12. 2014

 1. Narejen manjši popravek pri uvozu izpiskov.
 2. Pri izvozu plačil v SEPA XML format program, če je vpisanih več bančnih računov, vpraša, na katerega se bo uvozilo.
 3. Narejen manjši popravek pri pripravi artiklov za nalepke.
 4. Preveden tekst v sporočilu pri izdaji eRačuna.

Verzija 2.4.162, izdana 12. 12. 2014

 1. Narejeno podpisovanje eRačuna.
 2. Narejen manjši popravek pri izdajanju eRačuna.

Verzije 2.4.159, 2.4.160, 2.4.161, izdane 11. 12. 2014

 1. Narejeni manjši popravki in dodelave pri izvozu Vod.

Verzije 2.4.156, 2.4.157, 2.4.158, izdane 10. 12. 2014

 1. Narejen manjši popravek pri brisanju artikla.
 2. Narejen manjši popravek pri iskanju nabavnih naročil.
 3. Narejen manjši popravek pri odpiranju prodajnih naročil.
 4. Narejen izvoz v računovodski program Orki.
 5. Narejeni manjši popravki pri eRačunu.
 6. Narejena izboljšava pri izvozu porabe Normasoft Eurotas.

Verzija 2.4.155, izdana 09. 12. 2014

 1. Narejeni manjši popravki pri izvozih za računovodstvo.
 2. Narejen popravek pri dodajanju artikla v “Tiskanje nalepk” preko črtne kode.
 3. Povrnjena možnost izdaje avansnega računa kadar artikla ni na zalogi.
 4. Narejen manjši popravek pri ponovnem odpiranju prodajnega naročila.
 5. Narejena izboljšava pri odčitavanju črtne kode artikla.

Verzija 2.4.154, izdana 08. 12. 2014

 1. Narejen manjši popravek pri uvozu artiklv iz Normasofta.

Verzija 2.4.153, izdana 07. 12. 2014

 1. Popravljen prikaz gumba za uvoz artiklov iz Normasofta.
 2. Dokončan izvoz za računovodstvo po Vod standardu.

Verzija 2.4.152, izdana 06. 12. 2014

 1. Odpravljena manjša napaka pri dodajanju brezplačnega artikla na prodajno naročilo.

Verzija 2.4.151, izdana 05. 12. 2014

 1. Odpravljena težava pri izdelavi varnostne kopije na različnih verzijah windowsov.

Verzija 2.4.150, izdana 05. 12. 2014

 1. Odpravljena napaka pri izdelavi varnostne kopije na delovnih postajah z operacijskim sistemom windows.

Verzija 2.4.149, izdana 03. 12. 2014

 1. Če uporabnik doda vrstico na prodajno naročilo se vrstica avtomatsko doda tudi na dobavnico ali račun.
 2. Če uporabnik doda vrstico na nabavno naročilo se vrstica avtomatsko doda tudi na prevzemnico.

Verzija 2.4.148, izdana 02. 12. 2014

 1. Dodana nastavitev v Orodja-Nastavitve-Nabava-Splošno: Vnos tudi prejetih računov. Privzeto je izklopljena in posledično sta opciji Prejeti računi in Knjiga prejetih računov skriti.

Verzija 2.4.147, izdana 01. 12. 2014

 1. V menuju Zaključki blagajne se ne prikazuje več stolpec Organizacijska enota, če ima uporabnik eno samo organizacijsko enoto.
 2. Narejen popravek izvajanja varnostne kopije.
 3. Črta pri izpisu dobavnice v nemškem jeziku pri podpisu in vozilu ni v redu poravnana.

Verzija 2.4.146, izdana 28. 11. 2014

 1. Narejen popravek izvajanja varnostne kopije.

Verzija 2.4.145, izdana 26. 11. 2014

 1. V tabeli pri seštevku ni upoštevalo tega, da so določene vrstice lahko zbrisane in niso prikazane. V nekaterih primerih jih je prištel zraven.
 2. Opcije pri izbiri Tip dokumenta so bile vsakič drugače sortirane.
 3. Narejeni drugi manjši popravki iz autoreport-ov.

Verzija 2.4.144, izdana 24. 11. 2014

 1. Če si v meniju Prodajni artikli in poskeniraš z čitalcem črtne kode, program tega ni sprejel.
 2. Narejeni drugi manjši popravki iz autoreport-ov.

Verzija 2.4.143, izdana 23. 11. 2014

 1. Narejeni manjši popravki iz autoreport-ov.

Verzija 2.4.142, izdana 21. 11. 2014

 1. Pri ročnem dodajanju artikla za tiskanje nalepk, je možen vpis količine.
 2. Pri izvozu nalepk za artikle je možno izbirati encoding.
 3. Pri shranjevanju nastavitev je včasih prihajalo do napake.
 4. Program si pri izvozu nalepk zapomni pot zadnje izvozene datoteke.
 5. Narejen nov privilegij uporabnika za dostop do odpisov.
 6. Narejeni popravki za Normasoft Eurotas.
 7. Narejeni drugi manjši popravki iz autoreport-ov.
 8. V polju za izbiro kataloškega artikla je dodana opcija Dodaj.
 9. Podprt OCOM tiskalnik.

Verzija 2.4.141, izdana 20. 11. 2014

 1. Narejen izvoz za tisk nalepk tudi v csv.

Verzija 2.4.140, izdana 20. 11. 2014

 1. Pri izpisu storniranih računov pri zaključku se je zgodila napaka.

Verzija 2.4.139, izdana 19. 11. 2014

 1. Narejen popravek odpiranja forme pri izbiri načina plačila bon, kadar si ga želel izbrisati.
 2. Dodan privilegij uporabnika za brisanje nabavnih cenikov.
 3. Narejena izboljšava, da se v poročilu “Stornirani računi” vidi, kateri račun je nastal iz storniranega računa.
 4. Popravljen vnos popusta v POS-u.
 5. Narejeni drugi manjši popravki iz autoreport-ov.

Verzija 2.4.138, izdana 19. 11. 2014

 1. Pri CSV uvozu artiklov je dodana možnost, da se preskočijo artikli katerih barkoda že obstaja v bazi ali pa je v datoteki podvojena.

Verzija 2.4.137, izdana 17. 11. 2014

 1. Pri dodajanju artikla se kataloška kategorija ni nastavila pravilno.
 2. Dodan modul Uvoz dobavnic.
 3. Prikaz izbrane kategorije pri dodajanju kataloškega artikla ni bil pravilen.
 4. Narejeni manjši popravki pri uvozu dobavnic.
 5. Narejen manjši popravek pri izpisu Pos računa za nezavezance za ddv.

Verzija 2.4.136, izdana 14. 11. 2014

 1. Odpravljena napaka pri skeniranju bar kode, če ni odprta Pos prodaja.
 2. Narejeni drugi manjši popravki iz autoreport-ov.

Verzija 2.4.135, izdana 13. 11. 2014

 1. Dodelave pri izvozu v računovodski program Minimax.
 2. Narejen manjši popravek pri tiskanju dobavnic. Črte pri podpisih niso bile enako dolge. V nemškem jeziku je pri besedi Fahrzeug manjkala črta.
 3. Narejen popravek veljavnosti in urejanja kartic pri Roomsterju.

Verzija 2.4.134, izdana 12. 11. 2014

 1. V manager meniju se pri naročilih z podnaročili pokažeta oba zavihka (Vrstice in  Naročila).
 2. Narejen manjši popravek pri urejanju naročila, ki vsebuje podnaročila.
 3. Narejen popravek skupnega zneska naročila in podnaročil.
 4. Narejen manjši popravek zneska pri zbirnem računu z lastnimi vrsticami in podnaročili.
 5. Na prodajnem naročilu, v zavihku “Račun” se sedaj vidijo vrstice, ki so direktno na naročilu in vrstice, ki so na podnaročilih.
 6. Popravek specifikacije davkov na izpisu pri zbirnem naročilu, ki ima lastne vrstice in podnaročila.
 7. Narejen popravek v zavihku “Zbirni račun”. V znesku celotnega računa (pod tabelo) niso bili upoštevani popusti na podnaročilih.
 8. Dodelave pri izvozu v računovodski program Minimax.

Verzija 2.4.133, izdana 10. 11. 2014

 1. Pri izvozu v Minimax se pri izvozu Gastrodat računov prikažejo vse nastavitve kot pri izvozu iz advantika.

Verziji 2.4.131,  2.4.132, izdani 07. 11. 2014

 1. Dodan nov modul E-Slog.

Verziji 2.4.129,  2.4.130, izdani 06. 11. 2014

 1. Narejena izboljšava pri dodajanju in urejanju uporabnikov. Odpravljena varnostna luknja.
 2. Tekst pri privilegijih “Spreminjanje delovnih mest uporabnikov” se je spremenil v “Urejanje privilegijev in delovnih mest uporabnikov”.

Verzije 2.4.123, 2.4.124, 2.4.125, 2.4.126, 2.4.127, 2.4.128, izdane 05. 11. 2014

 1. Popravljen tekst na izpisu računa iz ordermana. Če stranka ni davčni zavezanec ne piše več znesek z ddv.
 2. Odpravljena napaka pri popravljanju normativov za nazaj.
 3. Narejene interne zadeve.

Verzija 2.4.122, izdana 04. 11. 2014

 1. Pri oddaji denarnice se brisani načini plačil ne prikazujejo več.
 2. V Menuju Orodja – Nastavitve – Plačila, se za privzeti način plačila se brisani načini plačil ne prikazujejo več.

Verzija 2.4.119, 2.4.120, 2.4.121, izdane 03. 11. 2014

 1. Popravljena dolžina črte na A4 dobavnici za Predal/a, ker je bila precej daljša kot za Prevzel/a.
 2. Narejeni drugi manjši popravki.

Verzija 2.4.118, izdana 27. 10. 2014

 1. Narejen izvoz podatkov iz Gastrodata v računovodski program Minimax.
 2. Na tabeli pri zbirnem naročilu se sedaj prikazuje več podatkov.
 3. Izboljšana detekcija nepričakovanih napak.
 4. Odpravljena napaka na oknu za prodajno naročilo. Na oknu je javilo, da si spremenil podatke, čeprav jih nisi.
 5. Narejen popravek pri iskanju prenosa med skladišči po številki dokumenta.

Verzija 2.4.117, izdana 21. 10. 2014

 1. Narejen popravek pri shranjevanju naročila. Ob prenosu praznega naročila je obstajala možnost, da ga je uporabnik shranil, pri čemer je prišlo do napake.
 2. Narejen manjši popravek pri dodajanju artiklov. V nekaterih primerih se je zgodilo, da ni shranilo kateri uporabnik je zadnji urejal artikel.

Verziji 2.4.114 in 2.4.115, izdani 15. 10. 2014

 1. V manager menuju program ne dovoli več spremembe “Vrste prometa”, kadar je račun na tem naročilu že izdan.
 2. V manager menuju program ne dovoli več z drag&dropom dodajati nove vrstice na naročilo, kadar je na njem že izdan račun.
 3. Omogočeno je aktivirati opcijo “Natisni ločen listek za vsak hod”.
 4. V nastavitvah je sedaj checkbox “Uporaba hodov” onemogočen namesto skrit, kadar hodi globalno niso omogočeni (checkbox “Hodi so omogočeni”).
 5. V oknu za vnos partnerja smo pri vnosu naslova tekst “Opomba:” spremenili v “Opomba naslova:”.
 6. Kadar je vklopljen parameter “Hodi so omogočeni” (na splošno), je v tabeli Vsi artikli na voljo tudi stolpec “Hod”.
 7. Pri poročilo o delovnem času je odpravljena napaka deljenja z 0.
 8. Narejen manjši popravek pri vpisu naročila.

Verzije 2.4.110, 2.4.111, 2.4.112, 2.4.113 izdane 13. 10. 2014

 1. V tabelo “Terjatve do kupcev” so dodane kolone: Naslov, Poštna številka in Pošta.
 2. Narejen izvoz iz Gastrodata v Opal.
 3. Za časovne artikle je uvedena min in max omejitev.
 4. Pri iskanju artiklv v pos-u lahko poljubno skrijemo ali odkrijemo kolone v seznamu.
 5. Narejen popravek pri prijavi na policijo iz Gastrodata preko Advantik vmesnika.
 6. Narejen izvoz iz Gastrodata v Saop.
 7. Narejena nastavitev koliko hodov se uporablja. Nastavitev se vpiše v conf file: MaxCourseNumber=

Verzija 2.4.109, izdana 02. 10. 2014

 1. Narejena tabela Finance – Plačila, ki prikazuje plačila računov. V tabeli so tudi povezave na naročilo in račun.

znesek plačila

način plačila.

kupec

št. računa

št. naročila

prodajni agent

pobudnik

 1. Pri razknjiženi inventuri program ne dovoli več nobenega urejanja.
 2. Program pri vnosu merske enote zahteva vnos šifre.

Verziji 2.4.107 in 2.4.108, izdani 30. 09. 2014

 1. Pri optimizaciji baze narejeno brisanje nepovezanih vrstic.

Verziji 2.4.105 in 2.4.106, izdani 30. 09. 2014

 1. Na računu ne piše več cena z ddv, v primeru da stranka ni zavezanec za ddv.
 2. V statistiki predplačnih kartic je tudi seštevek po davčnih stopnjah.
 3. Narejena nova funkcionalnost “Časovni artikli”.

Verzija 2.4.104, izdana 29. 09. 2014

 1. Onemogočeno spreminjanje davčnih stopenj v Manager meniju.
 2. Narejen popravek na oknu za optimiziranje baze.
 3. Pri storniranju naročila sedaj ne opozarja več, da bodo stornirani tudi ostali dokumenti, če ostalih dokumentov ni ali pa so že stornirani.
 4. Narejen popravek pri stornaciji računa v Manager meniju. Sedaj dobi status storno in ne več zaključeno.
 5. Okno za vnos davčnih stopenj ne sprašuje več, če želimo shraniti spremembe, kadar sprememb ni bilo.
 6. Če se v Pos-u naredi sprememba reprezentance, odpisa, ipd., se kreira novo naročilo, staro pa se stornira. Tako kot pri dobavnicah in računih.
 7. Preprečena možnost izdaje računa iz ordermana in takoj zatem še na blagajni, kjer je naročilo še odprto.
 8. Popravljena statistika predplačnih kartic.
 9. Narejen popravek pri shranjevanju naročila, kadar se merska enota ne ujema.
 10. Narejen popravek napake pri shranjevanju davčne stopnje, če tip davka ni izbran.
 11. Odpravljena napaka pri prenosu nove verzije.

Verzija 2.4.103, izdana 22. 09. 2014

 1. Narejen popravek pri prehodu na nove davčne stopnje.

Verzija 2.4.102, izdana 22. 09. 2014

 1. Narejen popravek pošiljanja PP-ja pri hrvaški verziji.

Verzija 2.4.101, izdana 19. 09. 2014

 1. Izbrisani artikli so zopet vidni v starih inventurah.
 2. Popravljeno zapiranje dialoga pri shranjevanju uporabniških nastavitev.

Verzija 2.4.100, izdana 17. 09. 2014

 1. Narejen manjši popravek pri tekstih.

Verzija 2.4.99, izdana 16. 09. 2014

 1. Pri dodajanju nove prevzemnice je najprej označeno polje dobavitelj.

Verzija 2.4.98, izdana 11. 09. 2014

 1. Narejena sprememba pri vnosu vrstic na prevzemnico. Če uporabnik doda vrstico na obstoječ dokument, program ne vpraša več, če želiš dodati tudi na prevzemnico ampak se vrstica avtomatsko doda.
 2. Narejen popravek vnosa organizacije v manager meniju, če je izbrana tuja država.
 3. Onemogočeno spreminjanje popusta na naročilu za katerega je že izdan račun.
 4. Poljubno polnjenje dobroimetja je sedaj odvisno od privilegija uporabnika.
 5. Popravljeni teksti DURS v FURS (Finančna uprava RS)

Verziji 2.3.311,  2.3.312, izdani 11. 09. 2014

 1. Narejena sprememba pri vnosu vrstic na prevzemnico. Če uporabnik doda vrstico na obstoječ dokument, program ne vpraša več, če želiš dodati tudi na prevzemnico ampak se vrstica avtomatsko doda.
 2. Onemogočeno spreminjanje popusta na naročilu za katerega je že izdan račun.

Verziji 2.4.96, 2.4.97, izdani 08. 09. 2014

 1. Na spisku inventur se tiste, ki so znotraj prodajnega obdobja obarvajo rdeče.
 2. Narejen manjši popravek pri beleženju spremembe naročila.
 3. Ob spreminjanju naziva delovne postaje se spodaj desno v okvirčku izpiše popravljen naziv.
 4. Narejen popravek pri brisanju prodajnega artikla. Če je artikel izbrisan se ga ne da več izbrati v blagajni preko bljižnice.

Verziji 2.3.309, 2.3.310, izdana 08. 09. 2014

 1. Narejen popravek pri vnosu dobavnice s čitalcem Absolute read.

Verzije 2.4.93, 2.4.94, 2.4.95, izdana 05. 09. 2014

 1. Če je znesek prevzema (nabavnega naročila) negativen, na dokumentu namesto Prevzemnica piše Bremepis.

Verzija 2.4.92, izdana 02. 09. 2014

 1. Narejen popravek na oknu za vnos inventure. Včasih je javilo, da si spremenil podatke, čeprav jih nisi.
 2. Narejen popravek pri izpisu poročila Prodaja po skupinah artiklov ob tiskanju Z listka. Sedaj se razčlemba ddv-ja na izpiše, če stranka ni davčni zavezanec.
 3. Opozorilo pri inventuri “Nekateri artiklo ne bodo prikazani…” se sedaj prikaže šele po tem, ko se prikaže okno.
 4. Narejen popravek pri izpisu A4 računa. Če je bilo naročilo najprej shranjeno se je natisnil pos račun kljub temu, da je bila izbrana opcija za tiskanje A4 račun.
 5. Narejena izboljšava na oknu za način odpisovanja zaloge.

Verzija 2.4.91, izdana 28. 08. 2014

 1. Če imate vklopljeno opcijo “Beleži zgodovino sprememb naročil”, se sedaj beleži v zgodovino tudi sprememba mesta strežbe

Verzija 2.4.90, izdana 25. 08. 2014

 1. Narejen popravek napake iz verzije 2.4.89. Pri izdaji računa na blagajni je javilo napako.

Verzija 2.4.89, izdana 25. 08. 2014

 1. Narejeni manjši popravki in dodelave.
 2. Narejen manjši popravek na nabavnih cenikih pri vnosu dobavnice z Absolute read.

Verzija 2.4.88, izdana 20. 08. 2014

 1. Narejena manjša dodelava za interno uporabo v Microgrammu.

Verzije 2.4.85, 2.4.86, 2.4.87, izdane 19. 08. 2014

 1. Funkcija skrčenje indexov. Popravi id-je in številke naročil je dostopna tudi v “Orodja – Optimizacija baze”.
 2. Narejeni manjši popravki.
 3. Narejen manjši popravek pri android daljinskem naročanju pri preverjanju ali mora biti natakar prijavljen na delo.

Verzija 2.4.84, izdana 18. 08. 2014

 1. Narejen manjši popravek pri izvozu sepa.
 2. Narejena funkcija skrčenje indexov. Popravi id-je in številke naročil.
 3. Narejen manjši popravek pri iskanju stranke v blagajni.

Verzija 2.4.83, izdana 13. 08. 2014

 1. Narejen manjši popravek. Če pri dodajanju artikla iz knjižnice spremeniš “Nabavni artiklel” in “Naziv prodajnega artikla”, se to ni uveljavilo.
 2. Pri strankah, ki niso zavezanci za DDV se na zaključku ne prikazuje več razčlemba ddv-ja.

Verzija 2.4.82, izdana 11. 08. 2014

 1. Popravek napake, ko včasih ni bilo fokusa pri izbiri stranke za originalni račun in je bilo potrebno izbrati s puščicami

Verzija 2.4.80, izdana 8. 08. 2014

 1. Narejen manjši popravek pri fiskalizaciji računa pri hrvaški verziji.
 2. Narejen manjši popravek pri spremembi količine pri daljinskem naročanju.

Verzija 2.4.79, izdana 5. 08. 2014

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.
 2. Po koncu izvoza v računovodstvo se okno ne zapre več, ker se večkrat dela izvoze za več različnih obdobij.
 3. Narejen manjši popravek pri uvozu bančnih izpiskov.

Verzija 2.4.78, izdana 23. 07. 2014

 1. Narejen manjši popravek pri sliki ozadja programa.

Verzija 2.4.77, izdana 22. 07. 2014

 1. Narejen manjši popravek pri razknjiževanju inventure.

Verzije 2.4.74, 2.4.75, 2.4.76, izdane 27. 06. 2014

 1. Narejen manjši popravek in dodelava pri policijski prijavi v gastrodatu.

Verzija 2.4.73, izdana 27. 06. 2014

 1. Pri izpisu A4 računa je odstranjena ura pri datumu.
 2. Narejena izboljšava pri prodajnem naročilu. Ko vneseš prejemnika se avtomatsko izpolne tudi kupec, če so urejene povezave partnerjev.
 3. Narejen manjši popravek pri hrvaški verziji.

Verzija 2.4.72, izdana 23. 06. 2014

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.4.71, izdana 19. 06. 2014

 1. Na izpisu reverza je spodaj še dodatni tekst za podpis tistega, ki je vrnil blago, tistega, ki je prejel vrnjeno blago in datum.
 2. Pri prepisovanju nazivov artiklov se prepišejo zgolj tisti, ki so različni.
 3. Narejena dodelava programa za prijavo gostov na policijo za Gastrodat.

Verzija 2.4.70, izdana 17. 06. 2014

 1. Razširjena kolona “Številka listine” v knjigi izdanih računov.
 2. Spremenjeni nazivi možnosti v možnostih uporabnika. Namesto “Prevzem in oddaja denarnice” je sedaj “Prevzem menjalnine”, namesto “Ob registraciji delovnega časa” je sedaj “Ob registraciji na delo” in namesto “Neodvisno od registracije delovnega časa” je sedaj “Neodvisno od začetka dela”.
 3. Narejen manjši popravek pri pregledu zaloge.

Verzija 2.3.308, izdana 16. 06. 2014

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.4.69, izdana 13. 06. 2014

 1. Dodan nov certifikat za hrvaško verzijo.

Verzija 2.4.68, izdana 12. 06. 2014

 1. Narejen manjši popravek pri izvozu v SAOP.

Verziji 2.4.66, 2.4.67, izdani 11. 06. 2014

 1. Narejeni manjši popravki na nekaterih formah. Javljalo je, da so se podatki spremenili čeprav se niso.
 2. Pri obdobjih prodaje dodana možnost “Razdeli”. Prodajno obdobje lahko razdeliš na dva prodajna obdobja in sicer tako, da vneseš vmesni datum.
 3. Pri izpisu zaloge je sedaj možno vlopiti/izklopiti izpis merskih enot.
 4. Količina v pregledu zaloge se v primeru trgovine količina izpisuje brez decimalnih ničel.

Verzija 2.4.65, izdana 06. 06. 2014

 1. Narejeni manjši popravki na nekaterih formah. Javljalo je, da so se podatki spremenili čeprav se niso.
 2. Pri obdobjih prodaje dodana možnost “Združi”. Dva zaporedna obdobja iz iste org. enote se lahko združi.

Verzije 2.4.62, 2.4.63, 2.4.63, izdane 05. 06. 2014

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.
 2. Skladišča v formi za vnos prodajnih naročil niso bila sortirana.

Verziji 2.4.60, 2.4.61, izdani 04. 06. 2014

 1. Če je cena postavke v POSu ročno vnešena, se ob izbiri stranke ne povozi s ceno iz cenika.
 2. Pri izbiri kartice je na voljo numerična tipkovnica.
 3. Narejen manjši popravek pri urejanju naročila. Če uporabnik nima pravice urejati naročila drugega uporabnika, program le to ne pusti.

Verziji 2.4.58, 2.4.59, izdani 03. 06. 2014

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.
 2. Pri dobavnici, reverzu in vračilu reverza se sedaj izpiše v katerih skladiščih so bili artikli.
 3. Podprt RFID medij na Columbusu.
 4. Če v POSu med izbiranjem stranke poskeniraš magnetno ali rfid kartico za stranko, se izbirnik avtomatsko zapre.
 5. Če v POSu naknadno izbereš stranko se cene na postavkah osvežijo.
 6. Če v POSu za kupca izbereš pravno osebo in nato klikneš Račun (drugo), se takoj označi checkbox “Originalni račun”.
 7. Ko dodaš nov cenik, je le-ta po defaultu omogočen.
 8. Če v POSu naknadno spremeniš/določiš mesto strežbe in obstajajo ceniki vezani na mesto strežbe, se cene na postavkah osvežijo.

Verzija 2.4.57, izdana 29. 05. 2014

 1. Narejeni manjši popravek pri poročilu o osebah.
 2. Dodan sort po datumu začetka v tabeli Obdobja prodaje.
 3. Narejen popravek pregleda glede na število gostov.
 4. Narejen popravek pri spremembi delovnih mest uporabnikov.
 5. Narejen popravek pri poročilu računov s popusti.

Verzija 2.4.56, izdana 28. 05. 2014

 1. Narejen manjši popravek pri izvozu v Vasco.

Verzija 2.3.307, izdana 23. 05. 2014

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave pri povezavi na bazo.

Verzija 2.4.55, izdana 23. 05. 2014

 1. Narejen manjši popravek pri reverzih
 2. Narejen manjši popravek rezanja računa, izdanega iz Ordermana
 3. Ponovno dodan tekst Microgramm na račun, ki je izdan iz Ordermana

Verzija 2.4.54, izdana 22. 05. 2014

 1. Popravek nepravilnega rezanja računa, izdanega iz Ordermana

Verzija 2.4.52 in 2.4.53, izdana 22. 05. 2014

 1. Pohitritev izpisa Z listka v funkciji Prodaja-Poročila-Poročilo po Z-listkih
 2. Popravek pri vnosu nove stranke v hotelskem programu

Verzija 2.4.51, izdana 22. 05. 2014

 1. Popravek napake, ko v nekaterih primerih v pregledu zaloge ni bilo možno izbrati vseh skladišč

Verzija 2.4.50, izdana 22. 05. 2014

 1. Program tudi v manager meniju upošteva nastavitve “Ne dovoli prodaje v negativno zalogo”. Prej je samo v blagajni.
 2. Izboljšani opisi na Z listkih strank, ki imajo ločene Z listke za zavezance in nezavezance.

Verzija 2.4.49, izdana 22. 05. 2014

 1. Manjši popravek pri prodaji v blagajni za stranke, ki imajo nastavljeno, da ni možno prodajati v negativno zalogo

Verzije 2.4.45, 2.4.46, 2.4.47, 2.4.48, izdane 21. 05. 2014

 1. Narejen popravek pri pregledu po osebah (natakarjih).
 2. Popravljen prevod For local v statistikah prodaje na blagajni.
 3. Pri obveznih poljih je na opisu polja odstranjen znal *, ki pomeni da je obvezen vnos.
 4. Popravljeno okno za vnos podatkov o računu v manager meniju. Pri nizki ločljivosti ekrana nekatera polja niso bila vidna.

Verzija 2.4.44, izdana 20. 05. 2014

 1. Narejen manjši popravek pri vnosu cene artikla v katalog.

Verzije 2.4.41, 2.4.42, 2.4.43, izdane 19. 05. 2014

 1. Narejeno novo poročilo oz. pregled vseh popravkov naročil.
 2. Naknadno vpisovanje števila gostov na posameznem naročilu oz. računu je prestavljeno iz računa na naročilo.
 3. Narejen manjši popravek pri datumu zaključka prodaje na Z listku.
 4. Modul Orderman preimenovan v Daljinsko naročanje.
 5. Popravljeno “Poročilo po Z listkih”. V obračunanem DDV-ju sta bila vidna le neto in bruto znesek, ddv pa ne.

Verziji 2.4.39 in 2.4.40, izdani 15. 05. 2014

 1. Narejena izboljšava. Če na bazi zmanjka diska, program izpiše obvestilo uporabniku.
 2. Narejen manjši popravek pri linkih v celicah tebel.
 3. V kartici artikla se avtomatsko pojavi stolpec “Skladišče”, kadar je izbrano več kot eno skladišče.
 4. V kartici artikla so reverzi in vračila reverzov bolj jasno prikazani.
 5. Narejen manjši popravek pri trajnem brisanju artikla.

Verzije 2.4.33 do 2.4.38,  izdane 14. 05. 2014

 1. Narejen manjši popravek pri pregledu: Vpisani in računani zneski.
 2. Narejen manjši popravek pri pregledu: Prodaja na časovno enoto.
 3. Narejen manjši popravek pri kartici artiklov.
 4. Narejen manjši popravek pri povrnitvi artikla.
 5. Narejen popravek pri spremembi konta na prodajnih artiklih.
 6. Narejen manjši popravek pri tabelah. Nekateri podatki so bili poravnani levo in bi morali bit desno.

Verzija 2.4.32, izdana 12. 05. 2014

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave pri poročilih.

Verzija 2.3.306, izdana 12. 05. 2014

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave pri poročilih.

Verzija 2.4.31, izdana 11. 05. 2014

 1. V blagajni je levo spodaj dodan števec odprtih sej

Verzija 2.3.304, izdana 11. 05. 2014

 1. V blagajni je levo spodaj dodan števec odprtih sej

Verzija 2.4.30, izdana 11. 05. 2014

 1. Popravek potencialne napake, ko se je program zaprl po večkratnih pregledih funkcij v manager meniju: Prodaja-Promet in Prodaja-Promet po osebah

Verzija 2.3.304, izdana 11. 05. 2014

 1. Popravek potencialne napake, ko se je program zaprl po večkratnih pregledih funkcij v manager meniju: Prodaja-Promet in Prodaja-Promet po osebah.

Verzija 2.4.29, izdana 08. 05. 2014

 1. Popravek potencialne napake pri kloniranju artiklov pri uporabnikih, ki so trgovine in ne uporabljajo sestavnic

Verzija 2.3.303, izdana 08. 05. 2014

 1. Popravek potencialne napake pri kloniranju artiklov pri uporabnikih, ki so trgovine in ne uporabljajo sestavnic

Verzija 2.4.24, izdana 05. 05. 2014

 1. Narejen manjši popravek pri iskanju artiklov.

Verzija 2.4.23, izdana 05. 05. 2014

 1. Popravki nekaterih napak, ko je natakar hkrati z akcijo dvignil I-button ključek.

Verzija 2.3.303, izdana 05. 05. 2014

 1. Popravki nekaterih napak, ko je natakar hkrati z akcijo dvignil I-button ključek.

Verzija 2.4.21, izdana 30. 04. 2014

 1. Hitrejša izbira stranke pri vnosu prodajnih in nabavnih naročil.

Verzija 2.4.17, izdana 08. 04. 2014

 1. Narejen popravek pri vnosu oz. spremembi artikla.

Verzija 2.4.16, izdana 08. 04. 2014

 1. Narejen manjši popravek pri nabavnih naročilih.

Verziji 2.4.14, 2.4.15 izdani 08. 04. 2014

 1. V poročilu “Promet” je možno prikazati vse račune izven prodajnih obdobij, če jih stranka uporablja.

Verzija 2.4.13, izdana 06. 04. 2014

 1. Narejen popravek pri vnosu oz. spremembi artikla.
 2. Narejen manjši popravek pri izvozu v Vasco.

Verzija 2.4.12, izdana 04. 04. 2014

 1. Odpravljena napaka pri prikazu tipke izbranega artikla.

Verzija 2.4.11, izdana 03. 04. 2014

 1. Narejen manjši popravek v privilegijih uporabnikov.

Verziji 2.4.9, 2.4.10 izdani 02. 04. 2014

 1. Narejena izboljšava, da se  iz imenika davčnih zavezancev sedaj prenaša skrajšani naziv.
 2. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.4.8, izdana 01. 04. 2014

 1. Dodan privilegij za shranjevanje praznega naročila.

Verzija 2.4.7, izdana 28. 03. 2014

 1. Narejena pohitritev izračuna neto zneska naročila. Vpliva pri tabeli naročil.

Verzija 2.4.6, izdana 27. 03. 2014

 1. Narejena možnost vnosa števila gostov na računu v manager meniju.
 2. V pregledu “Prodaja po artiklih” je možno prikazati le prodajo od konsignantov.
 3. Narejeni manjši popravki ob nadgradnji.

Verzija 2.4.5, izdana 25. 03. 2014

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.4.4, izdana 25. 03. 2014

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.4.3, izdana 25. 03. 2014

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.4.2, izdana 25. 03. 2014

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.4.1, izdana 24. 03. 2014

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.4.0, izdana 24. 03. 2014

 1. Na novo izdana verzija.

Verzija 2.3.298, izdana 25. 03. 2014

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.296 in 2.3.297, izdana 25. 03. 2014

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.
 2. Preprečena možnost nadgradnje programa na verzijo 2.4, če podatkovna baza ni na istem računalniku.

Verzija 2.3.295, izdana 25. 03. 2014

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.294, izdana 24. 03. 2014

 1. Narejeno novo poročilo “Promet glede na število gostov”.
 2. Narejena izboljšava pregleda zaloge.

Verzija 2.3.293, izdana 18. 03. 2014

 1. Narejena možnost, da se račune, ki so prenešeni v protel nastavi na neprenešene.

Verzije 2.3.290, 2.3.291, 2.3.292, izdana 17. 03. 2014

 1. Če je vklopljen Gastrodat plugin, je sedaj možno vnašati tudi šifre načinov plačil.
 2. Narejeni manjši popravki in izboljšave pri prenosu na sobo v Protel.

Verzija 2.3.289, izdana 14. 03. 2014

 1. Narejen manjši popravek pri prenosu na sobo v Protel.

Verzija 2.3.288, izdana 14. 03. 2014

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.287, izdana 14. 03. 2014

 1. Narejen manjši popravek pri mobilnem pregledu prometa na internetu.
 2. Narejene dodelave pri izvozu v SAOP.
 3. Narejen manjši popravek pri prenosu na sobo v Protel.

Verzija 2.3.286, izdana 13. 03. 2014

 1. Narejen manjši popravek pri prenosu na sobo v Protel.
 2. Narejen manjši popravek pri storniranju naročila.

Verzija 2.3.285, izdana 07. 03. 2014

 1. Narejen manjši popravek pri izvozu za durs.
 2. Narejen manjši popravek pri prenosu na sobo v Protel.
 3. Popravljena ikona, ki kaže stanje prenosa na sobo v Protel.

Verzija 2.3.284, izdana 03. 03. 2014

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.283, izdana 02. 03. 2014

 1. Izpis prodajnega naročila na ordermanu.
 2. Narejena izboljšava pri pregledu prenosov med skladišči.
 3. Popravljen izpis stornacije naročila v kuhinjo oz. šank.
 4. Narejen manjši popravek pri mobilnem pregledu prometa na internetu.

Verzija 2.3.282, izdana 01. 03. 2014

 1. Popravek nepravilno prelomljenih vrstic na poročilu Stonirani računi

Verzija 2.3.281, izdana 21. 02. 2014

 1. Okno pri zagonu programa pri strankah z več bazami je prevedno v slovenščino (prej v angleščini)
 2. Manjša pohitritev pri izdaji računa
 3. Popravek potencialne napake pri prikazu delovnega časa izbrisanih oseb

Verzija 2.3.280, izdana 12. 02. 2014

 1. Narejeno novo poročilo za DZ.

Verzija 2.3.279, izdana 11. 02. 2014

 1. Narejen manjši popravek pri “Materialnem finančnem poročilu”.
 2. Odstranjen gumb za brisanje prodajnega kataloga.

Verzija 2.3.278, izdana 11. 02. 2014

 1. Pri poročilu “Prodaja po artiklih”, če izberemo “Vse dobave” je možno izbrati le določene tipe naročil.

Verzija 2.3.277, izdana 10. 02. 2014

 1. Pri poročilu “Prodaja po artiklih” je mogoče izbrati tudi “Vse dobave”.
 2. Narejen manjši popravek pri prodajnih naročilih.

Verzija 2.3.276, izdana 1. 02. 2014

 1. Narejena izboljšava pri izbiri letnice v polju za izbiro datuma.
 2. Narejena dodelava pri izvozu za saop.
 3. Narejen popravek velikosti oken pri resoluciji 1024×768.

Verzija 2.3.275, izdana 31. 01. 2014

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.
 2. Program si zapomne zadnje izbrane možnosti v poročilih.

Verzija 2.3.274, izdana 30. 01. 2014

 1. Narejena manjša dodelava za MNZ.
 2. V tabeli prednaročil je dodana kolona organizacijska enota.
 3. Narejen manjši popravek pri izbiri drugega cenika na POS-u.
 4. Če ima uporabnik le eno organizacijsko enoto se polje v prodajnem naročiku ne prikazuje več.

Verzija 2.3.273, izdana 28. 01. 2014

 1. Prenos na sobo v protel je možen tudi z negativnim zneskom.

Verzija 2.3.272, izdana 27. 01. 2014

 1. Na mobilni pregled se zbirni računi ne pošiljajo več.
 2. Na mobilni pregled se sedaj pošiljajo tudi dobavnice.

Verzija 2.3.271, izdana 25. 01. 2014

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.270, izdana 23. 01. 2014

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzije 2.3.267, 2.3.268, 2.3.269, izdane 19. 01. 2014

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave pri replikaciji.
 2. Narejena izboljšava v pregledih.
 3. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.266, izdana 17. 01. 2014

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.265, izdana 13. 01. 2014

 1. Narejeni manjši popravki pri manager reportu.
 2. Optimizacija iskanja naročil.
 3. Prestavljene opcije v meniju Prodaja. Prodaja po artiklih, Promet po organizacijskih enotah, Promet po osebah so prestavljeni ven iz podmenija “Poročila”. Podmeni “Poročila” pa smo preimenovali v “Ostala poročila”.

Promet po organizacijskih enotah

Promet po osebah

Ostala poročila

Verzija 2.3.264, izdana 12. 01. 2014

 1. Narejena izboljšava pri manager reportu. Prikazovanje komentarja pri odprtih mizah.

Verzija 2.3.263, izdana 11. 01. 2014

 1. Narejena izboljšava pri manager reportu.

Verzija 2.3.262, izdana 10. 01. 2014

 1. Narejena izboljšava pri tiskanju A4 računa.
 2. Optimizacija izbire načina plačila pri ordermanu.
 3. Optimizacija preračunavanja zaloge pri spremembi normativa.

Verzija 2.3.261, izdana 10. 01. 2014

 1. Hitrejši dostop do nekaterih pregledov v manager meniju v Prodaji.

Verzija 2.3.260, izdana 09. 01. 2014

 1. Izboljšave pri manager reportu.

Verzija 2.3.259, izdana 06. 01. 2014

 1. Narejena optimizacija in izboljšave pri manager reportu.

Verzija 2.3.258, izdana 06. 01. 2014

 1. Narejen manjši popravek pri zagonu aplikacije.

Verzije 2.3.255, 2.3.256, 2.3.257, izdane 05. 01. 2014

 1. Narejen manager report.

Verzija 2.3.254, izdana 01. 01. 2014

 1. Narejeni manjši popravki in dodelave pri denarničnem listku.
 2. Narejen manjši popravek pri normativih in zalogah.

Verzija 2.3.253, izdana 30. 12. 2013

 1. Podprta tehtnica KERN GAB N

Verziji 2.3.251 in 2.3.252, izdani 16. 12. 2013

 1. Narejen manjši popravek pri knjigi izdanih računov.
 2. Narejen manjši tekstovni popravek pri poročilu “Promet po organizacijskih enotah”.
 3. V tabelo računov dodan filter računov, ki jim je bil spremenjen način plačila.
 4. Narejena izboljšava. Če je izbrana dejavnost “Lokal”, se povsod izpiše “Natakar” namesto “Prodajni agent”

Verzija 2.3.250, izdana 11. 12. 2013

 1. Pri vnosu prodajnega naročila je polje “Pogoji in roki” odstranjeno.
 2. V izvozu za DURS je dodano polje z uporabniškim imenom uporabnika, ki je spremenil podatek.
 3. Narejen manjši popravek pri zagonu programa v primeru težav s povezljivostjo interneta.

Verzija 2.3.248, 2.3.249, izdani 10. 12. 2013

 1. Narejen manjši popravek pri Touch tipkovnici.
 2. Narejena izboljšava izpisa listka v kuhinjo pri stornaciji računa.
 3. Narejena izboljšava pri prevzemu in oddaji denarnice.
 4. Popravek teksta pri izpisu zbirnega računa. Pri seštevku brez ddv-ja je pisalo z ddv-jem.
 5. Popravek forme za oddajo denarja na nekaterih resolucijah.

Verzija 2.3.247, izdana 6. 12. 2013

 1. Če je vklopljen Protel plugin bodo šifre artiklov in strank povsod vidne, neglede na nastavitve.
 2. Pri vnosu nove organizacije v POS blagajni se ne pokaže polje “Šifra”, če ni nastavljeno, da stranka uporablja šifre za organizacije.
 3. Narejen manjši popravek pri izvozu za durs.

Verzija 2.3.246, izdana 5. 12. 2013

 1. Dodan modul Trgovinske evidence.
 2. Opcija “Artikli/zaloga-Trgovske evidence”  se prikažejo, če je vklopljen modul “Trgovinske evidence”.
 3. Polje “Pogodba / nabavni cenik” pri vnosu prevzemnice je prikazan, če je vklopljen modul “Nabavni ceniki”.
 4. Narejen manjši popravek pri izvozu za durs.
 5. Narejen manjši popravek pri prenosu na sobo v Protel.

Verzija 2.3.245, izdana 5. 12. 2013

 1. Pri vnosu vrstice prevzemnice (oz. nabavnega naročila) odstranjeno polje “Vrsta nabave”.
 2. Numerična tipkovnica se v vsakem primeru pokaže v prijavnem oknu, tudi če je v delovni postaji nastavljeno, da se ne uporablja zaslonska tipkovnica.
 3. Tudi v Ostalo-Odprti računi je na voljo numerična tipkovnica za iskanje.
 4. Tudi Touch tipkovnica ima tudi numerični del.

Verzija 2.3.244, izdana 4. 12. 2013

 1. Narejen manjši popravek pri dodajanju blagajne oz. denarnice.
 2. Ukinjeni “Prodajni kanali”.
 3. Kataloški artikli” preimenovano v “Se prodaja kot”.
 4. Narejen modul “Vnos in uvoz bančnih izpiskov”.
 5. Možnosti Finance-Banke, Finance-Bančni izpiski so prikazani samo, če je vklopljen modul “Vnos in uvoz bančnih izpiskov”.
 6. “Poslovanje uporabnikov z denarnicami” preimenovano v “Razlike pri oddaji denarja”.
 7. Opcija “Prenosi med skladišči” se pokaže samo, če ima lokal več skladišč.
 8. Opcija “Osebe/organizacija-Razred kupcev” ni več na voljo.
 9. Če ni vklopljen modul “Priprava naročil (kuhinja)”, se v prodajni artikli ne prikazuje opcija “brezplačen in ni prikazan na računu”.
 10. Polje “Datum dostave” pri prevzemnici se prikaže, če je vklopljen modul “Naročila dobaviteljem (pošiljanje)”.
 11. Pri vnosu mesta strežbe in pri dodajanju prodajnega artikla sta gumba barva in napis odstranjena. Ob gumbu za prikaz na blagajni se nahaja barvna lestvica za izbiro barve gumba.
 12. Dodana nastavitev – artikli “Uporaba šifer za artikle”. Če nastavitev ni izbrana se šifra artiklov ne prikazuje.
 13. Dodana nastavitev – artikli “Uporaba opisa za artikle”. Če nastavitev ni izbrana se opis artiklov ne prikazuje.
 14. Narejen popravek pri vnosu stranke na blagajni. Gumb “Imenik davčnih zavezancev” je bil odrezan.
 15. Pri vnosu uporabnika je vnosno polje “Indeks natakarja za šankomat” skrito, če ni vklopljen modul Šankomat.
 16. Iz prodajnega naročila je odstranjen Datum realizacije.
 17. Dodan prevod za “Optimize database size”: “Optimizacija velikosti baze”.
 18. V prodajnem naročilu se ne prikazuje organizacijska enota, če ima uporabnik samo eno.
 19. Pri vnosu vrstice prevzemnice (oz. nabavnega naročila) in pri vnosu vrstice prodajnega naročila je odstranjeno polje “Navodila za dostavo”.
 20. Polje “Opis artikla” je pri vnosu vrstice nabavnega in prodajnega naročila premaknjeno pod količino in zneske.

 Verzija 2.3.243, izdana 30. 11. 2013

 1. Sprememba nazivov gumbov iz “Prevzem denarnice” v “Prevzem menjalnine” in iz “Oddaja denarnice” v “Oddaja inkasa”. Pred verzijo 2.3.235 je bil naziv gumba “Denarnice / blagajne”
 2. Če ima natakar nastavljeno, da prevzema menjanino ob registraciji delovnega časa, ne more oddati inkasa drugače kot ob zaključku dela.

Verzija 2.3.242, izdana 29. 11. 2013

 1. Manjši popravki in izboljšave

Verzija 2.3.241, izdana 28. 11. 2013

 1. Izboljšava pri velikostih oken pri odjavi natakarja, če ima lokal več kot 10 različnih načinov plačil

Verziji 2.3.240, izdana 28. 11. 2013

 1. Popravek potencialne napake pri izdaji zbirnih računov, ki je nato vplivala tudi na blagajno

Verziji 2.3.239, izdana 28. 11. 2013

 1. Izboljšave pri prenosu računov v hotelski program Protel

Verziji 2.3.238, izdana 28. 11. 2013

 1. Popravek potencialne napake pri listku ob odjavi natakarja iz verzij 2.3.235 – 2.3.237

Verziji 2.3.236 in 2.3.237, izdani 27. 11. 2013

 1. Pri vnosu mesta strežbe izločeni podatki, ki se ne potrebujejo

Verzija 2.3.235, izdana 27. 11. 2013

 1. Hitrejša izdaja računa na blagajni pri strankah, ki uporabljajo denarnice (prevzem menjalnine)
 2. Funkcija Denarnice / blagajne je preimenovana v “Prevzem menjalnine” in “Oddaja inkasa”
 3. Bistveno hitrejši končni obračun pri odjavi natakarja, če le-ta uporablja menjalnino (po starem je to pomenilo oddajo denarnice)
 4. Dodana nastavitev za posameznega uporabnika, ali že takoj ob oddaji denarnice vidi svoj inkaso (gotovino).
 5. Izboljšan izpis prometa na denarničnem listku.
 6. Izboljšan vnos gotovine in plačilnih kartic ob odjavi natakarja
 7. Če ob poskusu izdaje računa menjalnina ni prevzeta, nastavljeno pa je, da se mora prevzeti, program ponudi možnost prevzema.
 8. Nov sistem logiranja in s tem manjša poraba prostora na disku
 9. Narejen servis, ki v Protel s ponovitveno shemo naknadno prenaša račune, ki jih ob izdaji ni bilo mogoče prenesti.
 10. Narejena manjša popravka pri prikazu razlik in knjigi izdanih računov.
 11. Popravljen progress bar pri spremembi normativov
 12. Popravek napake v Prodaja-Poročila-Prodaja na časovno enoto, če je odkljukan checkbox “Prikaži seštevke po dnevih v tednu”.
 13. V poročilu “Spremembe normativov” datumi niso bili urejeni po vrsti.
 14. Možno je vnesti prejeti račun za istega dobavitelja, če je za drugo poslovno leto
 15. Narejen manjši popravek pri izvozu prejetih računov v Vasco.
 16. V knjigi izdanih računov piše, ali se izpisuje po datumu dokumenta ali po datumu za DDV, pa še, ali so vključeni avansni računi ali ne.
 17. Pri poročilu “Promet po organizacijskih enotah” piše katere možnosti so izbrane.
 18. Omogočen izvoz izdanih računov v Vasco brez plačil.

Verzije 2.3.224 – 2.3.234, neizdane

 1. Testne verzije za verzijo 2.3.235

Verziji 2.3.222 in 2.3.223, izdani 3. 11. 2013

 1. Pri poročilu ddv in ddv-o se izpiše legenda po katerem načinu je narejen izpis.
 2. Narejeni manjši popravki pri optimizaciji baze.
 3. Narejen popravek izdaje naročilnice na blagajni.

Verzija 2.3.221, izdana 29. 10. 2013

 1. Narejena izboljšava. Če je račun negativen je sedaj možno izbrati drugo plačilo in ne le gotovino.

Verzija 2.3.220, izdana 28. 10. 2013

 1. Številka pogodbe se sedaj izpiše tudi na prejetem računu.
 2. Optimizacija baze.

Verzija 2.3.219, izdana 24. 10. 2013

 1. Narejeni manjši popravki pri optimizaciji prostora.

Verzija 2.3.218, izdana 23. 10. 2013

 1. Avtomatska optimizacija porabe prostora se zgodi le, če je baza na lokalnem računalniku.

Verzija 2.3.217, izdana 23. 10. 2013

 1. Narejena manjša izboljšava pri prodajnih artiklih.

Verzija 2.3.216, izdana 23. 10. 2013

 1. Dodan boljši opis pri prijavi natakarja, če pride do napake.

Verzija 2.3.215, izdana 22. 10. 2013

 1. Narejene manjše izboljšave na naročilih pri replikaciji.

Verzija 2.3.214, izdana 21. 10. 2013

 1. Narejene manjše izboljšave na naročilih.

Verzija 2.3.213, izdana 21. 10. 2013

 1. Narejena funkcija, ki zoptmizira porabo prostora.

Verzija 2.3.212, izdana 21. 10. 2013

 1. Na zbirnem računu, pri izbrani opciji “Po ena vrstica za vsako dobavnico”, se izpisujejo zneski z DDV, legenda pa je brez DDV. Popravljeno, da so zneski brez DDV.

Verzija 2.3.211, izdana 18. 10. 2013

 1. Izboljšava pri vnosu prejetih računov – shortcut na gumbu

Verzija 2.3.207, izdana 10. 10. 2013

 1. Narejen manjši popravek pri shranjevanju računa z datumom za nazaj.

Verzija 2.3.206, izdana 10. 10. 2013

 1. Dodano logiranje pri komitu v replikaciji.

Verzija 2.3.205, izdana 9. 10. 2013

 1. Narejeni popravki in izboljšave pri izvozu za DURS.
 2. Vrnjen tip dokumenta Račun v pregled postavk izdanih dokumentov.

Verzija 2.3.204, izdana 9. 10. 2013

 1. Narejen popravek pri preračunu zaloge v primeru replikacije.

Verzija 2.3.203, izdana 8. 10. 2013

 1. Narejeni popravki in izboljšave pri izvozu za DURS
 2. Ponovno omogočen vpis datuma pri izdaji zbirnega računa

Verzije 2.3.200, 2.3.201, 2.3.202 izdane 7. 10. 2013

 1. Narejen popravek pri dodajanju plačila na zbirni račun.
 2. Narejen popravek pri odpisu zaloge pri Interni porabi.
 3. Narejen popravek pri izpisu blokiranega in oddanega prometa.

Verzija 2.3.199, izdana 3. 10. 2013

 1. Popravek potencialne napake pri izvozu za durs, če ni bila izbrana nobena organizacijska enota.
 2. Popravek potencialne napake pri izvozu za durs pri zapisu storniranega računa se izpisujejo negirane vrednosti.

Verzija 2.3.198, izdana 3. 10. 2013

 1. Popravek potencialne napake pri izvozu za durs pri zapisu storniranega računa.

Verzija 2.3.197, izdana 2. 10. 2013

 1. Popravek potencialne napake pri izvozu za durs.

Verzija 2.3.196, izdana 1. 10. 2013

 1. Popravek pri izvozu prek eGostStandalone exporterja, če kakšen gost nima vpisanega rojstnega datuma.
 2. Če ni sprotnega preračunavanja zalog je pri spremembi prevzemnice prišlo do napake.
 3. Pri izdaji POS računa izpiše postavke prenešene v zbirno naročilo, v skupnem znesku računa pa jih ni upoštevalo.

Verzija 2.3.195, izdana 26. 9. 2013

 1. Pri izvozu za DURS je spremenjen način plačila iz ordermana tako, da se v polja zneskov ne vpiše vrednosti.

Verzija 2.3.194, izdana 25. 9. 2013

 1. Popravek napake pri izvozu za DURS iz verzije 2.3.191

Verzija 2.3.191, izdana 19. 9. 2013

 1. Popravljen izvoz za DURS, usklajeno z najnovejšim pravilnikom za izvoz

Verzija 2.3.188, izdana 17. 9. 2013

 1. Izvoz za DURS prilagojen njihovi aplikaciji, ki ne zna pravilno prebrati podatkov, ki vsebujejo nove vrstice

Verzija 2.3.187, izdana 13. 9. 2013

 1. Izboljšave in več navodil pri izvozu za DURS.

Verzija 2.3.180, izdana 10. 9. 2013

 1. Narejen manjši popravek. Opomin z upoštevanjem prejetih računov se ni izpisal pravilno.

Verzija 2.3.179, izdana 9. 9. 2013

 1. Olajšan postopek izvoza v DURS iz hotelskega progarma Gastrodat

Verzija 2.3.178, izdana 9. 9. 2013

 1. Možnost vpisa nabavnih artiklov v prodajno naročilo, iz katerega se izda dokument “Interna poraba”

Verzija 2.3.177, izdana 9. 9. 2013

 1. Popravki izvoza za DURS iz hotelskega programa Gastrodat

Verziji 2.3.175 in 2.3.176, izdana 6. 9. 2013

 1. Popravki izvoza za DURS iz hotelskega programa Gastrodat

Verzija 2.3.174, izdana 6. 9. 2013

 1. Manjše izboljšave

Verzija 2.3.173, izdana 5. 9. 2013

 1. Popravek potencialne napake pri izpisu opomina v Advantik fakturiranje

Verzija 2.3.172, izdana 5. 9. 2013

 1. Popravek potencialne napake pri izvozu za DURS

Verzija 2.3.170, 2.3.171 izdani 3. 9. 2013

 1. Narejen popravek nemškega prevoda pri Ordermanu.

Verzija 2.3.169, izdana 2. 9. 2013

 1. Uskladitev delovanja pri naknadnih sprememah plačil za sisteme, ki delujejo v povezavi s hotelskim programom Protel

Verzija 2.3.168, izdana 2. 9. 2013

 1. Popravek dolžine napisov na Ordermanu v nemškem jeziku.
 2. Narejen manjši popravek pri spremembi avansnega računa.

Verzija 2.3.167, izdana 30. 8. 2013

 1. Manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.166, izdana 27. 08. 2013

 1. Uskladitev izvoza v Vasco z novo strukturo Vasco
 2. Dodatne možnosti pri izpisu knjige izdanih računov
 3. Dodatne možnost pri filtriranju izdanih računov: možno je izločiti račune, pri katerih je datum računa v drugem obdobju kot je opravljena storitev

Verzija 2.3.165, izdana 27. 08. 2013

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.164, izdana 22. 08. 2013

 1. Popravek: Pri pregledu inventurnih razlik program izpiše samo davčni stopnji 22% in 9,5%, ne pa tudi ostalih.
 2. Popravek: Pri prenosu v SAOP se v knjigo DDV uvozijo zneski 0.

Verzija 2.3.163, izdana 20. 08. 2013

 1. Narejen manjši popravek pri tabeli “mojih naročil” v blagajni.

Verzija 2.3.162, izdana 20. 08. 2013

 1. Program naj v manager meniju dovoli shranjevanje dobavnice, ki je nastala kot posledica prenosa na sobo, tudi če stranka (kupec) ni določen.
 2. Popravek na prodajnih dokumentih. 2. vrstica naslova stranke (kupca) se ni izpisala.

Verzija 2.3.159, 2.3.160, 2.3.161,  izdane 19. 08. 2013

 1. Narejen popravek zapisa v log pri prenosu v Protel.
 2. Popravek stornacije gotovinskega računa pri prenosu v Protel.
 3. Popravek stornacije dobavnice pri prenosu v Protel.

Verzija 2.3.158, izdana 14. 08. 2013

 1. Narejena izboljšava pri prenosu v Protel.
 2. Če je v blagajni v tabeli naročil skrit stolpec znesek, se skrije tudi labela “skupaj”.
 3. Popravek pri prijavi v drugo delovno postajo preko hitrih gumbov.

Verzija 2.3.157, izdana 8. 08. 2013

 1. Odpravljena napaka na login formi.
 2. V statistikah odpravljena napaka kadar ni izbran datumski interval.
 3. Pri zbirnem računu, kreiranem iz dobavnic s popustom se le ta ni upošteval pri vseh prikazih.

Verzija 2.3.155,  2.3.156, izdani 7. 08. 2013

 1. Možnost uporabe starih davčnih stopenj podaljšana na 31.08.2013.
 2. Program opozori uporabnika, če vnese prodajni artikel brez davčne stopnje.
 3. Popravljen filter pri “Prodaja -> Postavke izdanih dokumentov”.

Verzija 2.3.152, 2.3.153, 2.3.154, izdane 5. 08. 2013

 1. V tabeli Skupine artiklov dodan stolpec šifra.
 2. Popravljen uvoz artiklov iz Micrococktaila.
 3. Pri stornaciji navadnega računa se na protel prenese plačilo z negativnim zneskom.
 4. Prenos v protel z negativnim zneskom je javil napako.

Verzija 2.3.151, izdana 31. 07. 2013

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave pri prenosu v Protel.

Verzija 2.3.148, 2.3.149, 2.3.150, izdane 30. 07. 2013

 1. Narejeni manjši popravki pri uvozu artiklov.
 2. Pri menjavi prodajnega mesta pri prijavi natakarja se sedaj izpišejo nazivi in ne šifre delovnih postaj.
 3. Popravek v Poslovanje-Računi ni prikazalo nobenega računa.
 4. Pri uvozu datoteke v saop je javilo napako.

Verzija 2.3.147, izdana 29. 07. 2013

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.146, izdana 26. 07. 2013

 1. Narejeni popravki zaradi novih davčnih stopenj pri izvozih v računovodstvo.
 2. Odpravljena napaka pri prenosu v zbirno naročilo.
 3. Če obstaja samo en katalog, se nabavni artikli vedno uvozijo tudi kot prodajni.
 4. Pri uvozu artiklov je javilo, da je šifra predolga, če je bila predolga skupina artiklov.

Verzija 2.3.145, izdana 15. 07. 2013

 1. Odpravljena napaka pri računih po 76.a členu.

Verzija 2.3.144, izdana 14. 07. 2013

 1. Narejen popravek pri računih po 76.a členu. Ddv se ni izpisoval pravilno.

Verzija 2.3.143, izdana 11. 07. 2013

 1. Narejen popravek pri oknu za vnos popusta.

Verzija 2.3.141, 2.3.142, izdani 9. 07. 2013

 1. Narejeni manjši popravki pri določanju barve gumbov v blagajni.
 2. Narejen popravek: Pri dodajanju in urejanju plačil in naročil je program javil, da smo naredili spremembo, čeprav je nismo.
 3. Narejena izboljšava pri odpiranju oken blagajne in manager menija.
 4. Popravek: Pri izvozu prodajnega dokumenta v PDF ni logotipa.
 5. V tabeli artiklov v urejanju kataloga je sedaj tudi stolpec “Tekst gumba”.
 6. Izboljšana forma za vnos cene, popusta na vrstico in popusta na naročilo v POS-u.
 7. Pri evidenci gostov mora biti zaporedna številka gosta.

Verzija 2.3.140, izdana 3. 07. 2013

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.139, izdana 3. 07. 2013

 1. Narejeni manjši popravki pri prehodu na novi ddv.

Verzija 2.3.138, izdana 3. 07. 2013

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave pri prehodu na novi ddv.

Verzija 2.3.137, izdana 20. 06. 2013

 1. Odpravljena napaka pri Prometu po organizacijskih enotah, če ni bil vpisan datumski interval.
 2. Ob izpisu Z listka se od 19.6.2013 do 30.06.2013 izpisuje, da je verzija pripravljena na nove davčne stopnje.
 3. Izbira novih davčnih stopenj do 01.07.2013 ni mogoča.

Verzija 2.3.136, izdana 19. 06. 2013

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.135, izdana 13. 06. 2013

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.134, izdana 13. 06. 2013

 1. Popravek pri prijavi natakarja ob prehodu na novi ddv.
 2. Popravek davčnih stopenj pri obrazcu DDV-O.
 3. Popravek davčnih stopenj v legendi originalnih računov v “Poročila – Promet po organizacijskih enotah”.
 4. Popravek davka in osnove v “Poročila – Promet po organizacijskih enotah”.
 5. Popravek napake pri 9,5% davku v knjigi prejetih računov.
 6. Pri nabavi in nabavnih artiklih so stare davčne stopnje vidne do 1.8.2013.
 7. Popravek davčnih stopenj v izvozu za DURS.
 8. Prehod na novi ddv v statistikah in zbirnih računih.

Verzija 2.3.133, izdana 22. 05. 2013

 1. Narejen manjši popravek pri izvozu v Vasco.

Verzija 2.3.132, izdana 22. 05. 2013

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.131, izdana 21. 05. 2013

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.
 2. Narejen manjši popravek pri izpisu Z reporta.

Verzija 2.3.130, izdana 17. 05. 2013

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.129, izdana 16. 05. 2013

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.128, izdana 16. 05. 2013

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.127, izdana 15. 05. 2013

 1. Narejena izboljšava pri izpisu zaključka blagajne. Sedaj sta dve opciji zaokroževanja ddv-ja.
 2. Narejena izboljšava pri vnosu prevzemnic preko Absolute read čitalca. Možno je preskočiti vnos posameznega artikla.
 3. Narejen manjši popravek pri izvozu v Vasco.

Verzija 2.3.126, izdana 15. 05. 2013

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.125, izdana 15. 05. 2013

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.124, izdana 10. 05. 2013

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.123, izdana 9. 05. 2013

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.122, izdana 8. 05. 2013

 1. Narejeni manjši popravki.
 2. Narejena izboljšava pri vnosu kataloškega artikla. Če artikli niso ločeni od kataloških artiklov in če označimo “Zaloga se ne vodi”, se na artiklu ne označi “Se nabavlja”.

Verzija 2.3.121, izdana 7. 05. 2013

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.120, izdana 6. 05. 2013

 1. Narejeni manjši popravki.
 2. Narejen izvoz prejetih računov v Vasco.
 3. Narejene izboljšave pri vnosu artiklov iz knjižnice.

Verzija 2.3.119, izdana 25. 04. 2013

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.118, izdana 24. 04. 2013 

 1. Sprememba pri izvozu izdanih računov v Vasco: datum dokumenta je sedaj enak datumu izdanega računa, obračunsko obdobje pa je enako datumu opravljene storitve. Prej je bil datum dokumenta enak datumu opravljene storitve, obračunsko obdobje pa datumu računa.

Verzija 2.3.117, izdana 17. 04. 2013

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.
 2. Narejen izvoz za DURS za Gastrodat.

Verzija 2.3.116, izdana 9. 04. 2013

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.115, izdana 7. 04. 2013

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.
 2. Narejen izvoz za durs ZDAVP-2F.

Verzija 2.3.114, izdana 19. 03. 2013

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.113, izdana 19. 03. 2013

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.112, izdana 18. 03. 2013

 1. Narejeni manjši popravki.
 2. Narejena izboljšava pri izpisu trenutne zaloge v statistikah blagajne.

Verzija 2.3.111, izdana 25. 02. 2013

 1. Narejen manjši popravek pri izvozu iz Gastrodata v Birokrat.

Verzija 2.3.110, izdana 24. 02. 2013

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.109, izdana 21. 02. 2013

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.108, izdana 20. 02. 2013

 1. Narejen manjši popravek pri prenosu v protel.
 2. Narejena izboljšava pri poročilu “Promet po kupcih”. Sedaj prikaže tudi vrstico “*brez kupca”.
 3. Narejeni drugi manjši popravki.

Verzija 2.3.107, izdana 10. 02. 2013

 1. Narejen manjši popravek pri poslovanju z denarnicami.

Verzija 2.3.106, izdana 7. 02. 2013

 1. Narejen manjši popravek pri povezavah med artikli.
 2. Narejena izboljšava pri dodajanju nove organizacijske enote.
 3. Narejen manjši popravek pri povezavi na Protel

Verzija 2.3.105, izdana 31. 01. 2013

 1. Narejen manjši popravek pri izpisu noge računa.

Verzija 2.3.104, izdana 30. 01. 2013

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.103, izdana 29. 01. 2013

 1. Narejen manjši popravek.
 2. Narejen manjši popravek pri komunikaciji s Protelom.

Verzija 2.3.102, izdana 26. 01. 2013

 1. Narejen manjši popravek pri prenosu na sobo v Gastrodat.
 2. Narejena izboljšava pri vnosu normativov. Preverjanje, da artikel ne vsebuje samega sebe.

Verzija 2.3.101, izdana 18. 01. 2013

 1. Narejen manjši popravek pri prenosu na sobo v Gastrodat.

Verzija 2.3.100, izdana 14. 01. 2013

 1. Narejena izboljšava. Izbira artikla v blagajni s tipkovnico.
 2. Narejena izboljšava. Izbira mize v blagajni s tipkovnico.
 3. Narejen manjši popravek pri izvozu v MFERAC.

Verzija 2.3.99, izdana 7. 01. 2013

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.98, izdana 6. 01. 2013

 1. Pohitritev iskanja strank po telefonskih številkah.

Verzija 2.3.97, izdana 4. 01. 2013

 1. Narejena izboljšava: Iskanje strank po telefonskih številkah.

Verzija 2.3.96, izdana 4. 01. 2013

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.95, izdana 7. 12. 2012

 1. Narejen  manjši popravek pri prenosu na sobo v gastrodat
 2. Narejeni manjši popravek pri kreiranju nove inventure.

Verzija 2.3.94, izdana 4. 12. 2012

 1. Vnos davčne številke za hrvaško brez začetnega HR-ja.
 2. Narejeni manjši popravek pri izvozu v Vasco.

Verzija 2.3.93, izdana 13. 11. 2012

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.92, izdana 9. 11. 2012

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.91, izdana 9. 11. 2012

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.90, izdana 9. 11. 2012

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.89, izdana 6. 11. 2012

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.88, izdana 28. 10. 2012

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.87, izdana 19. 10. 2012

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.86, izdana 17. 10. 2012

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.85, izdana 16. 10. 2012

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.84, izdana 15. 10. 2012

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.83, izdana 15. 10. 2012

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.82, izdana 10. 10. 2012

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.81, izdana 10. 10. 2012

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.80, izdana 1. 10. 2012

 1. Narejeni manjši popravki in izboljšave.

Verzija 2.3.79, izdana 26. 9. 2012

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.78, izdana 26. 9. 2012

 1. Narejeno tiskanje naročila (medračuna) iz blagajne.

Verzija 2.3.77, izdana 26. 9. 2012

 1. Narejen manjši popravek pri izvozu v opal.

Verzija 2.3.76, izdana 25. 9. 2012

 1. Dodana nastavitev ali se na izpisu A4 računa izpiše enota mere ali ne.
 2. Če na postavkah računa ni popusta se kolona popust pri tiskanju A4 računa ne izpiše.

Verzija 2.3.75, izdana 24. 9. 2012

 1. Blagajna: Če ima artikel nedoločeno davčno stopnjo sedaj v izbiri davčne stopnje ponudi le prodajne davčne stopnje. Le v primeru “trgovine”.
 2. Pri iskanju vrstic naročil je dodana opcija, da prikaže le vrstice za katere artikel ni odpisan. “Dodano še, da se za artikel vodi zaloga”.

Verzija 2.3.74, izdana 19. 9. 2012

 1. Blagajna: Če ima artikel nedoločeno davčno stopnjo sedaj v izbiri davčne stopnje ponudi le prodajne davčne stopnje.
 2. V prodajnih naročilih se pri nastavljanju privzetega skladišča upoštevajo tudi obstoječe vrstice.
 3. Pri iskanju vrstic naročil je dodana opcija, da prikaže le vrstice za katere artikel ni odpisan.

Verzija 2.3.73, izdana 18. 9. 2012

 1. Narejeni manjši popravki pri izvozu v Opal.

Verzija 2.3.70, 2.3.71, 2.3.72, izdana 12. 9. 2012

 1. Narejene dodelave in manjši popravki pri izvozu v Vasco.

Verzija 2.3.69, izdana 11. 9. 2012

 1. Narejeni manjši popravki pri izvozu v Vasco.

Verzija 2.3.68, izdana 10. 9. 2012

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.67, izdana 10. 9. 2012

 1. Pri izvozu v Vasco je možno izvoziti tudi kupce, ki so končni potrošniki.

Verzija 2.3.66, izdana 7. 9. 2012

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.65, izdana 3. 9. 2012

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.64, izdana 3. 9. 2012

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.63, izdana 3. 9. 2012

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.62, izdana 28. 8. 2012

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.61, izdana 28. 8. 2012

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.60, izdana 18. 8. 2012

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.59, izdana 10. 8. 2012

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.58, izdana 9. 8. 2012

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.57, izdana 8. 8. 2012

 1. Dodani novi prevodi za nemško verzijo.

Verzija 2.3.56, izdana 6. 8. 2012

 1. Izboljšava. V nabavo po artiklih je dodana opcija združevanja po dobaviteljih.
 2. Izboljšava. V materialno finančno poročilo je dodanih nekaj podatkov.
 3. Manjši popravki pri izvozu v Birokrat.
 4. Izboljšava. Na izpisu dnevne ponudbe je dodanih nekaj podatkov.
 5. Izboljšava. Okna izvozov si zapomnejo pot do izvozne datoteke.
 6. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.55, izdana 23. 7. 2012

 1. Izboljšava. Dodani stolpci v inventurnih razlikah.

Verzija 2.3.54, izdana 23. 7. 2012

 1. Narejeni manjši popravki pri prijavi/odjavi na delo.

Verzija 2.3.53, izdana 20. 7. 2012

 1. Izboljšava v materialnem finančnem poročilu.

Verzija 2.3.52, izdana 18. 7. 2012

 1. Narejeni popravki izpisa davkov v hrvaški verziji.
 2. Narejeni manjši popravki pri osebah.

Verzija 2.3.51, izdana 17. 7. 2012

 1. Dodani prevodi za hrvaško verzijo.

Verzija 2.3.50, izdana 17. 7. 2012

 1. Izboljšava pri iskanju sob v HS3.
 2. Izboljšava pri stornaciji zbirnih prodajnih naročil.
 3. Novost: Izvoz partnerjev za e-račun

Verzija 2.3.49, izdana 4. 7. 2012

 1. Popravek: Pri prijavi gostov na policijo ni bilo držav Iran in Kosovo.

Verzija 2.3.48, izdana 29. 6. 2012

 1. Dodan podatek o porabi artiklov na dobavnicah.
 2. Izboljšava v opciji “Izbris vse prodaje”.

Verzija 2.3.47, izdana 27. 6. 2012

 1. Narejeni manjši popravki.
 2. Dodan stolpec “Menjalnina” v Poslovanje uporabnikov z denarnicami.

Verzija 2.3.46, izdana 21. 6. 2012

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.45, izdana 20. 6. 2012

 1. Narejeni manjši popravki.
 2. Pri izbranem pluginu Absolute read se avtomatsko pridobi tudi plugin Nabavni ceniki, ker sta med seboj povezana.

Verzija 2.3.44, izdana 13. 6. 2012

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.43, izdana 12. 6. 2012

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.42, izdana 12. 6. 2012

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.41, izdana 11. 6. 2012

 1. Narejeni manjši popravki pri Absolute read vrednostnem vnosu dobavnice.

Verzija 2.3.40, izdana 11. 6. 2012

 1. Narejeni manjši popravki pri HS3.

Verzija 2.3.39, izdana 11. 6. 2012

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.38, izdana 10. 6. 2012

 1. Popravek pri brisanju cenika, ki ni več v uporabi.
 2. Pohitreno iskanje nefakturiranih dobavnic.
 3. Naročila v kuhinjo, šank se natisnejo v jeziku, ki je privzet za organizacijsko enoto in ne več v jeziku, ki je nastavljen pri posameznem uporabniku.

Verzija 2.3.37, izdana 9. 6. 2012

 1. Izboljšava. Program osveži tabelo po dodajanju artikla.
 2. Narejen manjši popravek. Če izbrišeš kategorijo potem tudi ni več vidna v blagajni.
 3. Izraz “Neprijavljen” zamenjan z “Ni registriran(a) za delovni čas”.
 4. Izraz “Prijava” zamenjan z “Začetek dela”.

Verzija 2.3.36, izdana 8. 6. 2012

 1. Izboljšava. Odstranjeno vprašanje “Spremenili ste kosovnico. Vnesite datum od katerega naj velja ta nova kosovnica”, ker se takoj za tem pojavi okno v katerem se lahko vnese datum.

Verzija 2.3.35, izdana 6. 6. 2012

 1. Pohitreno združevanje artiklov. Sedaj lahko izbereš več artiklov naenkrat.
 2. Izboljšava. Narejeno združevanje merskih enot.
 3. Izboljšava. Narejeno serijsko združevanje merskih enot.
 4. Izboljšava. Narejena serijska sprememba načina vodenja zalog pri artiklih.
 5. Izboljšava. Narejena serijska sprememba tipa artikla (blago ali storitev).
 6. Narejen manjši popravek. Sedaj lahko povrneš stornirano naročilo na katerem je storniran račun.

Verzija 2.3.34, izdana 6. 6. 2012

 1. Nova funkcionalnost HS3 plugin

Verzija 2.3.33, izdana 6. 6. 2012

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.32, izdana 6. 6. 2012

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.31, izdana 6. 6. 2012

 1. Izboljšava: Pri vnosu datumskih intervalov se spodaj izpiše primer vnosa.
 2. Izboljšava: V blagajni so ob uporabi kataloga kataloške skupine vedno vidne.
 3. Izboljšava: V tabelo “Prodaja -> Računi” dodan stolpec valuta.
 4. Izboljšava pri dodajanju artiklov. Če artikel dodaš tudi v katalog sedaj privzeto izbere “root” kategorijo.
 5. Manjši popravek pri izbiri artikla pri Ordermanu SOL.
 6. Izboljšava: V materialno finančno poročilo lahko vsak uporabnik dodaja skupine skladišč.
 7. Manjši popravek pri prodajnih obdobjih.
 8. Manjši popravek pri združevanju artiklov.

Verzija 2.3.30, izdana 1. 6. 2012

 1. Manjši popravek pri iskanju prodajnih naročil.
 2. Izboljšava pri združevanju artiklov. Polje za izbiro artikla ponudi tudi artikel, ki ga združuješ.
 3. Izboljšava: Dostop do preračuna zalog je nastavljiv v .conf datoteki.

Verzija 2.3.29, izdana 30. 5. 2012

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.28, izdana 29. 5. 2012

 1. Narejeni  manjši popravki.

Verzija 2.3.27, izdana 29. 5. 2012

 1. Manjši popravek pri A4 tiskanju “Z” listka.

Verzija 2.3.26, izdana 28. 5. 2012

 1. Manjši popravek pri “Absolute read” mapiranju artiklov.

Verzija 2.3.25, izdana 25. 5. 2012

 1. Narejeni  manjši popravki.

Verzija 2.3.24, izdana 25. 5. 2012

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.23, izdana 23. 5. 2012

 1. Izboljšava pri izvozu v vasco.
 2. Dodan stolpec “Interna opomba naročila” v “Prodaja – izdani računi”.
 3. Izboljšava pri Absolute read “Vnos hrane zneskovno”.
 4. Manjši popravki.

Verzija 2.3.22, izdana 17. 5. 2012

 1. Izboljšava pri statistikah v blagajni. Dodan je privilegij uporabnika za tiskanje statistike po uporabnikih / urah.
 2. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.21, izdana 16. 5. 2012

 1. Narejeni  manjši popravki.

Verzija 2.3.20, izdana 14. 5. 2012

 1. Narejeni  manjši popravki.

Verzija 2.3.19, izdana 10. 5. 2012

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.18, izdana 9. 5. 2012

 1. Izboljšava: Če v prodaji klikneš v vnosno polje se avtomatsko odpre zaslonska tipkovnica.
 2. Izboljšava pri filtru za prejete račune. Sedaj išče tudi po številki originalnega računa.

Verzija 2.3.17, izdana 8. 5. 2012

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.16, izdana 8. 5. 2012

 1. Izpis zaključkov v obliki A4 formata.
 2. Manjši popravki.

Verzija 2.3.15, izdana 4. 5. 2012

 1. Pohitritev delovanja pri izbiri mest strežbe v blagajni.

Verzija 2.3.14, izdana 26. 4. 2012

 1. Popravek pri “Absolute read” vnosu dobavnice.
 2. Izboljšava pri shranjevanju oseb in organizacij.

Verzija 2.3.13, izdana 25. 4. 2012

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.12, izdana 22. 4. 2012

 1. Izboljšava pri izdelavi varnostnih kopij advantika.
 2. Pri vnosu prevzemnic z Absolute read omogočen vnos popusta na 2 decimalki.
 3. Dodana nova funkcionalnost: prikazovalnik cen pri Columbusu.
 4. Izboljšava povezovanja Advantika na bazo.

Verzija 2.3.11, izdana 16. 4. 2012

 1. Izboljšava pri registraciji delovnega časa. Gumbi za prijavo in odjavo se osvežujejo po vsakem kliku.
 2. Izboljšava pri vnosnih formah. Uvedba gumba “Prikaži/skrij” namesto desnega klika miške za prikazovanje in skrivanje komponent.
 3. Popravek pri tipu naročila “Račun iz odjave”.

Verzija 2.3.10, izdana 10. 4. 2012

 1. Izboljšava pri izpisu prometa po artiklih iz pos-a. Pri izpisu po skupinah so dodani seštevki.
 2. Popravek pri izpisu zaključka.

Verzija 2.3.9, izdana 10. 4. 2012

 1. Popravek napake pri hodih.

Verzija 2.3.8, izdana 6. 4. 2012

 1. Izboljšave pri prenosu v hotelski program Gastrodat.

Verzija 2.3.7, izdana 6. 4. 2012

 1. Popravek eventualne napake pri izvozu v Opal.

Verzija 2.3.6, izdana 6. 4. 2012

 1. Izboljšava pri prikazu postavk v Nefakturirane dobavnice.

Verzija 2.3.5, izdana 5. 4. 2012

 1. Izboljšava delovanja v povezavi s hotelskim programom Gastrodat.

Verzija 2.3.4, izdana 3. 4. 2012

 1. Izboljšava pri prikazu okna za prodajna naročila v manager meniju.

Verzija 2.3.3, izdana 3. 4. 2012

 1. Popravek pri zbirnih računih, poročilo po prejemnikih.

Verzija 2.3.2, izdana 3. 4. 2012

 1. Popravek pri poslovanju z denarnicami.

Verzija 2.3.1, izdana 3. 4. 2012

 1. Narejeni manjši popravki.

Verzija 2.3.0, izdana 2. 4. 2012

 1. Dodana možnost kloniranja zadnjega izdanega predračuna s posodobitvijo cen.
 2. Podpora za Orderman SOL.
 3. Izboljšave izbire mize, seznama naročil. Hodi se odstranijo iz bližnjic in uvedejo 4 gumbi. Sredinski gumbi se ukinejo in tja postavijo gumbi za hode.
 4. Ob priklopu novega Ordermana se nanj avtomatsko naložijo potrebne datoteke (tipkovnica…).
 5. Možnost nastavitve velikosti črk pri izpisih naročil v kuhinjo in šank za: naziv artikla, datum, uro in mesto strežbe. Funkcija Orodja-Nastavitve-Prodaja-Naročila v kuhinjo.

Verzija 2.3.36, izdana 8. 6. 2012

 1. Izboljšava. Odstranjeno vprašanje “Spremenili ste kosovnico. Vnesite datum od katerega naj velja ta nova kosovnica”, ker se takoj za tem pojavi okno v katerem se lahko vnese datum.

Verzija 2.3.36, izdana 8. 6. 2012

 1. Izboljšava. Odstranjeno vprašanje “Spremenili ste kosovnico. Vnesite datum od katerega naj velja ta nova kosovnica”, ker se takoj za tem pojavi okno v katerem se lahko vnese datum.

Verzija 2.3.36, izdana 8. 6. 2012

 1. Izboljšava. Odstranjeno vprašanje “Spremenili ste kosovnico. Vnesite datum od katerega naj velja ta nova kosovnica”, ker se takoj za tem pojavi okno v katerem se lahko vnese datum.

Verzija 2.3.36, izdana 8. 6. 2012

 1. Izboljšava. Odstranjeno vprašanje “Spremenili ste kosovnico. Vnesite datum od katerega naj velja ta nova kosovnica”, ker se takoj za tem pojavi okno v katerem se lahko vnese datum.

Verzija 2.3.36, izdana 8. 6. 2012

 1. Izboljšava. Odstranjeno vprašanje “Spremenili ste kosovnico. Vnesite datum od katerega naj velja ta nova kosovnica”, ker se takoj za tem pojavi okno v katerem se lahko vnese datum.